Protihluková stěna

Zadáním klienta bylo vytvořit protihlukovou stěnu u Mariánských Radčic.

jeďte dolů